Engangsartikler

Engangsartikler

Engangsartikler: Sæbe, sprit, kanylebokse m.m.

Hånddesinfektion:

Gennem de senere år anbefales alkoholbaseret hånddesinfektion til håndhygiejne, når hænderne ikke er synligt forurenede eller våde. Ved hånddesinfektion indgnides hænderne i en alkoholbaseret væske. Der kan anvendes fx ethanol, isopropanol eller n-propanol. De alkoholbaserede produkter har alle stor effekt overfor mikroorganismer. Der kræves en alkoholkoncentration på mellem 70-85 % i produktet, for at det er mest effektivt.

Flydende sæbe? Ingen tvivl her

Svaret bygger på rene kendsgerninger, leveret af Jan Pravsgaard Christensen, lektor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet.

»Flydende håndsæbe er klart et bedre alternativ, fordi bakterier sagtes kan leve på en håndsæbe. Det gælder specielt fæces-bakterier, også kaldet colibakterier,« forklarer Jan Pravsgaard Christensen fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Kanylebokse:

Kanylebokse, kanylebøtter, skårspande. Spande til skarpe og spidse genstande som fx kanyler

Vi tilbyder kanylebøtter udviklet i samarbejde med danske hospitaler til bortskaffelse af sprøjter, kanyler m.m.

Vådservietter:

Rengøre alle overflader, som tåler vand.
En sikker måde at undgå spredning af bakterier. Brug 1 klud pr.
patient på hospitaler og institutioner for at bryde smittevejene.

Viser 1–15 af 35 resultater